سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن 
محقق 
 
 
تحقیقی 
همکاری 
ستاد مرکزی اقامه نماز 
محقق 
 
 
تحقیقی 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت بقیة الله(عج) 
مدرس 
 
 
بلاغت 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت بقیة الله(عج) 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
حوزه علمیه آیت الله ایروانی 
مدرس 
1292/06/16 
ادامه دارد 
نحو2(سیوطی) 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت زهرا(س) 
مدرس 
1392/06/16 
ادامه دارد 
منطق(المنطق مظفر) 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت قاسم بن حسن(ع)(واحد خواهران) 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
نقد وهابیت 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری 
مدرس 
1392/10/25 
ادامه دارد 
ادبیات عرب 2