ردالشمس لأمیرالمومنین(ع) فی کتب المخالفین
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نویسنده برآن شده تا با استفاده از معتبر ترین کتب عامه یکی از هزاران فضایل امیرالمونین را اثبات کندو آن هم رد الشمس می باشد که ایشان با دلایلی از کتب عامه این فضیلت ر برای حضرت اثبات می کند.